ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือก(ตรี)
Announcement of Examination Result in B.A.

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
Document Name
1   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ   Announcement of Examination Result in Certificate of Thai Language for Foreigners in Academic year 2024,
2   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 2/2567   -
3   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก EP-1.2024   Announcement of Examination Result in B.A. (English), Academic year 2024, Chiang Mai Sangha College, MCU. Chiang Mai Campus-1
4   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกไทย-67   -
5   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 2/2023(EP)   The Announcement of Examination Result in B.A. (English) CMMCU. 2rd round/2023
6   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 3/2023(EP)   The Announcement of Examination Result in B.A. (English) CMMCU. 3rd round/2023
7   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 3/2566   -
8   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 2/2566   -
9   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 1/2566   -