ติดต่อเรา : ฝ่ายทะเบียนและวัดผล มจร.เชียงใหม่

Email: mail.cm@mcu.com Tel: 053 278967 (202) ,053 278967 (203) Mobile: 085-014-3193 (ประจักร์) (เวลา 8.00 น. - 17.00 น.)

Facebook: มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ , ฝ่ายทะเบียนและวัดผล มจร.เชียงใหม่

Line กรุณาเพิ่มเพื่อน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและวัดผล มจร.เชียงใหม่