ติดต่อเรา กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล มจร.เชียงใหม่

 

Email: mail.cm@mcu.com Tel: 053 278967 (202) ,053 278967 (203) (เวลา 8.00 น. - 17.00 น.)

Facebook: มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ , กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล มจร.เชียงใหม่

Line กรุณาเพิ่มเพื่อน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล มจร.เชียงใหม่